توسعه صنایع شیمیایی (البرز)

پـژوهشکده توسعه صنایع شیمیایـی ایران، اولین پژوهشکده جهاد دانشگاهـی است که موافقت قطعـی آن در سال ۱۳۷۷ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ شده است. این مجموعه کامل پژوهشی مشتمل بر دفاتر تحقیقاتی، آزمایشگاه‌های مجهـز، سالن‌های پایلوت و تولید نیمه‌صـنعتی و همچنین کلاسـهای آموزشـی و فضاهای پشتیبانـی در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی قرار دارد .

گروه‌های پژوهشی 

 ـ گروه پژوهشی صنایع شیمیایی معدنی
 ـ گروه پژوهشی آب و انرژی
 ـ گروه پژوهشی بیو تکنولوژی صنعتی


مراکز خدمات تخصصی 

 ـ مرکز آنالیز شیمیایی
 ـ مرکز تولید عصاره‌ها و مواد مؤثره گیاهی
ـ مرکز تحقیق و تجاری‌سازی فرآورده‌های شیمیایی
ـ مرکز مهندسی و ساخت کاتالیست های جامد
ـ مرکز ممیزی و مدیریت انرژی


توانمندی‌های پژوهشی

 ـ  طراحی، ساخت و راه اندازی واحدهای صنایع شیمیایی
 ـ ایجاد دانش فنی تولید مواد شیمیایی مصرفی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 ـ ایجاد دانش فنی تولید فرآورده های گوگردی
 ـ ایجاد دانش فنی تولید انواع سیمان، جرم و بتن نسوز پیشرفته
 ـ ایجاد دانش فنی پرعیارسازی مواد معدنی
 ـ مشاوره فنی و تخصصی برای رفع تنگناها و مشکلات صنایع شیمیایی
 ـ طراحی، ساخت و راه‌اندازی واحدهای زیست فناوری و صنایع غذایی در مقیاس نیمه صنعتی
 ـ تدوین دانش فنی ساخت محصولات زیست‌فناوری و صنایع غذایی
 ـ تـجاری سازی و افزایش مقـیاس تولید محصـولات زیسـت فنـاوری با استـفاده از امکـانات آزمایشـگاهـی، بنـچ و پایلوت در ظرفیت‌های مختلف
 ـ تولید و تجاری سازی مولکول‌های فعال بیولوژیک مورد نیاز زیست فناوری و صنایع غذایی کشور
 ـ توسعه فناوری زیست پالایـی، زیست ترا ریختـی، پلیمرهای بر پایه زیستی و حفاظت خوردگـی زیستی
 ـ مشاوره فنی و تخصصی برای رفع مشکلات و تنگناهای فنی موجود در زمینه زیست فناوری و صنایع غذایی
 ـ ایجاد دانش فنی تولید افزودنی های غذایی و کاربرد آنها
 ـ طراحی، ساخت و راه‌اندازی واحدهای زیست فناوری و صنایع غذایی در مقیاس نیمه صنعتی
 ـ تدوین دانش فنی ساخت محصولات زیست‌فناوری و صنایع غذایی
 ـ تـجاری سازی و افزایش مقـیاس تولید محصـولات زیسـت فنـاوری با استـفاده از امکـانات آزمایشـگاهـی، بنـچ و پایلوت در ظرفیت‌های مختلف
 ـ تولید و تجاری سازی مولکول‌های فعال بیولوژیک مورد نیاز زیست فناوری و صنایع غذایی کشور
 ـ توسعه فناوری زیست پالایـی، زیست ترا ریختـی، پلیمرهای بر پایه زیستی و حفاظت خوردگـی زیستی
 ـ مشاوره فنی و تخصصی برای رفع مشکلات و تنگناهای فنی موجود در زمینه زیست فناوری و صنایع غذایی
 ـ ایجاد دانش فنی تولید افزودنی های غذایی و کاربرد آنها

طرح های شاخص

 دستیابی به دانش فنی فرمولاسیون و تولید بیسکویت غنی شده (جهاد دانشگاهی)
 تدوین دانش فنی، طراحی و ساخت واحد نیمه صنعتی تولید عصاره آنتی اکسیدانی از بـرگ سبز چـای
(سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)
 تعیـین موانـع راهبردی و فنـاوری و ارایه اولویت های پژوهـشـی در صنایـع غذایـی (وزارت صنایع و معادن)
 مطالعه و بررسی تولید انواع رنگدانه های طبیعی مصرفی در صنایع غذایی (جهاد دانشگاهی)
 تولید نیمه صنعتی زانتان حفاری از ملاس نیشکر (شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)
 تولید آزمایشگاهی پلیمرهای زیست تخریب پذیر PLG, PLA, PLGA و PHB
 نیاز سنجی آموزشی در صنعت و معدن در حوزه زیست فناوری و تدوین برنامه های آموزشی (وزارت صنایع و معادن)
 تدوین دانش فنی پرعیار سازی فلورین (وزارت صنایع و معادن)
 بومی سازی دانش فنی تولید مواد موثره شکننده امولسیون نفتی (دمولسیفایر) مصرفی برای شرکت ملی نفت ایران
 حذف آلودگی حاصل از بخارات خروجی برج تغلیظ گلایکول پالایشگاه گاز فجر جم
 تدوین دانش فنی تولید نانوحفره کربنی و استفاده از آن ها در اصلاح خواص الکتریکی گوگرد به منظور ساخت نیمه هادی
 تهیه و تولید نمونه آزمایشگاهی و میدانی مواد کند کننده خوردگی از نوع محلول در هیدروکربور جهت تزریق مستمر سطحی در خط لوله
 تولید نمونه آزمایشگاهی و صنعتی DRA جهت خطوط لوله واحد بهره برداری نفت
 تدوین دانش فنی پرعیار سازی فلورین (وزارت صنایع و معادن)
 انجام مطالعات پایه به منظور انجام تغییرات لازم در واحد بهره برداری آبتیمور برای کاهش برای کاهش میزان H۲S نفت خام به میزان ۱۵ppm(شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)
 حذف آهن از سیلیس معدنی به روش فلوتاسیون (وزارت صنایع و معادن)
 دستیابی به دانش فنی تولید منیزیا ازدولومیت داخلی برای مصرف در صنایع تولید نسوز در مقیاس نیمه‌صنعتی(وزارت صنایع و معادن)
 تدوین دانش فنی فرآوری خاک سرخ کم عیار جهت دستیابی به عیار ۶۰-۵۵ درصد Fe۲O۳ در مقیاس نیمه صنعتی (وزارت صنایع و معادن)
 تدوین دانش‌فنی تولید انواع سیمان گوگـردی در مقیاس نیمـه صنعتی (شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی)
 تهیه کامپوزیت گوگردی با استفاده از نانو فیلر مناسب (جهاد دانشگاهی)
 طراحی و ساخت کوره گوگرد سوز و اصلاح سیستم تولید اسید سولفورو رقیق (شرکت گلوکزان)
 تدوین دانش فنی تولید جرم‌های نسوز ریختنی کم و خیلی کم سیمان بر پایه بوکسیت داخلی (وزارت صنایع و معادن)
 تدوین دانش فنی  تولید سیمان نسوز با دمای کاری بالای  ۱۷۰۰درجه سانتی گراد (وزارت صنایع و معادن)
 تهیه شناسنامه انرژی برای ساختمان‌های دولتی در شهر تهران (سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور)
 تهیه دستورالعمل ممیزی انرژی و انجام ممیزی انرژی در ۲ ساختمان (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)
 ممیزی انرژی واحد تولید هیدروژن کارخـانه‌های روغن نباتـی (شـرکت صـنایع بهشـهر و مـارگـارین)
 ممیزی انرژی مجموعه ساختمان‌های مجتمع آموزشی – تحقیقاتی جهاد دانشگاهی (جهاد دانشگاهی)نشانی سایت:
http://www.irdci.ac.ir/

تعداد بازدید:۵۸