بیوتکنولوژی صنعتی (خراسان رضوی)

تعداد بازدید:۱۱۳۶

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی در راستای سیاست‌های توسعه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی خراسان رضوی در آذر ماه تاسیس شده است.  بطور مشخص، انگیزه‌های اصلی از تاسیس و به تبع آن فرآورده‌های مورد انتظار این پژوهشکده مرتبط با چند مشکل یا نیاز مشخص در کشور می‌باشند که عبارتند از: محدودیت شدید آب، محدودیت زمین‌های قابل کشت، تامین پروتئین غیر حیوانی مورد نیاز جامعه، و بالاخره ایفای نقش در اقتصاد مقاومتی از طریق استفاده از ظرفیت‌های فناوری زیستی در محورهای راهبردی از جمله کودهای زیستی و نانوکودها.  انتظار می‌رود این پژوهشکده بتواند در آینده جایگاه مهمی در فناوری زیستی و تبدیل دانش به ثروت با استفاده از ابزار فناوری زیستی در کشور داشته باشد.

ماموریت اصلی تدوین شده برای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی عبارت می‌باشد از انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی با رویکرد حل مشکل یا بهبود وضع موجود در زمینه‌های غذایی، کشاورزی و محیط زیست.  بنابراین بر طبق این ماموریت، یکی از وظایف عمده این پژوهشکده انجام پژوهش‌های‌ کاربردی مبتنی بر فناوری زیستی با هدف کاربردی کردن آن در حوزه‌های غذایی، کشاورزی و محیط زیست می‌باشد. این پژوهشکده مرجع در سطح ملی با ارتباطات علمی منطقه ای در حوزه زیست فناوری در زمینه های گیاهان زینتی، قارچ های صنعتی و میکروارگانیسم هاست

گروه های پژوهشی

ـ گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی
ـ  گروه پژوهشی بیوتکنولوژی ریزسازواره های صنعتی
ـ گروه پژوهشی بیوـتکنولوژی گیاهان زینتی

مراکز خدمات تخصصی

ـ مرکز فناوری تولید قارچ های خوراکی
 

 توانمندی ها ی پژوهشی

  ـ  در اختیار داشتن دانش فنی اصلاح نژاد انواع قارچ‌های خوراکی و خوراکی- دارویی
  ـ  استفاده از نشانگرهای مولکولی برای تایید هموکاریون‌ها و هیبریدها
  ـ  در اختیار داشتن دانش فنی کشت خالص و زراعی سازی انواع قارچ‌های خوراکی و خوراکی - دارویی
  ـ  جمع آوری قارچ‌های بومی و ثبت مشخصات
  ـ  تولید و عرضه اسپاون انواع قارچ های خوراکی و خوراکی - دارویی
  ـ   برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت در سطح ملی
  ـ  آنالیز توالی ITS برای تعیین گونه
  ـ  در اختیار داشتن دانش فنی فرآوری پودر قارچ خوراکی به روش خشک کردن سریع
  ـ  در اختیار داشتن دانش فنی تولید نژاد کم اسپور قارچ صدفی
  ـ  تکثیر پایه  گل های شاخه بریده نظیر ژربرا، آنتوریوم، میخک  تکثیر گیاهان زینتی نظیر بگونیا، بنفشه آفریقایی، کالانکوآ

 


طرح های شاخص

  بومی سازی دانش فنی تولید نژادهای هیبرید قارچ خوراکی دکمه‌ای
  کسب دانش فنی تعیین فاصله ژنتیکی هموکاریون‌های قارچ خوراکی برای انتخاب بهترین‌ها برای تلاقی
 کسب دانش فنی تعیین فاصله ژنتیکی نژادهای وحشی و زراعی قارچ خوراکی 
  کسب دانش فنی تایید قطعی هیبریدها، هموکاریون‌ها و هتروکاریون‌ها از طریق روش‌های مولکولی
  کسب دانش فنی کشت آزمایشگاهی و تولید انواع قارچ‌های خوراکی و خوراکی-دارویی
  کسب دانش فنی بهینه سازی فرایند کمپوست‌سازی قارچ خوراکی دکمه‌ای از طریق روشهای میکروبیولوژی
  کسب دانش فنی انتقال ژن در قارچ خوراکی دکمه‌ای از طریق آگروباکتریوم تومی فاشینس
  کسب دانش فنی تولید رنگ از قارچ موناسکوس پرپورئوس
  کسب دانش ژنومیکس و فانکشنال ژنومیکس قارچ خوراکی دکمه‌ای در رابطه با آنزیم‌های تجزیه کننده لیگنینی

 • بررسی توانمندی ها و موانع پیش روی تولید و عرضه گل، گیاهان زینتی، درختان و درختچه ها در استان خراسان رضوی
 • اثر ترکیب هورمونی، محیط کشت و ژنوتیپ بر ریزازدیادی گیاه ژربرا
 • ریزازدیادی گیاه آلسترومریا در شرایط این ویترو با استفاده از ریزنمونه ریزوم
 •  شناسایی گیاهان با قابلیت تکثیر تجاری به روش این ویترو در ایران
 تعیین محیط کشت مناسب جهت رشد سویه‌ی مولد رنگ موناسکوس پرپورئوس 
 • بهینه‌سازی شرایط تولید قارچ موناسکوس پرپورئوس (دما، اجزای محیط کشت، pH و کار با الیسیتورها ) به منظور دسترسی به حداکثر بیوماس و رنگیزه 
 • تولید رنگ تام از قارچ موناسکوس پرپورئوس با استفاده از تغذیه با الیسیتورها و پیش‌سازها 
 • بررسی اثر دندانه کاتیون‌های فلزی بر رنگرزی خامه پشم با رنگ طبیعی (قارچ موناسکوس پرپورئوس)
 • بررسی نحوه استخراج رنگ از قارچ Laetiporus sulphureus 

 

 نشانی سایت

www.indusbiotech.ir