مطالعات توسعه

تعداد بازدید:۳۱۲

سازمان جهاددانشگاهی تهران با بهره مندی از منابع انسانی متخصص، سابقه اجرای بیش از سیصد طرح پژوهشی، خدمات تخصصی و مشاوره‌ای و دارا بودن گروه های پژوهشی مرتبط با «مطالعات توسعه»، برای پاسخگویی به نیازها و مشکلات علمی و فنی فراروی توسعه کشور نسبت به تاسیس پژوهشکده «مطالعات توسعه» اقدام نمود. 
این واحد در راستای دستیابی به چشم انداز و ماموریت ترسیم شده، از ابتدای سال 1385 با بررسی اسناد و مدارک علمی و راه اندازی کمیته های تخصصی بحث امکان سنجی پژوهشکده مطالعات توسعه را دنبال نموده و در اواخر سال 1388 با  تصویب هیات امنا، پژوهشکده به طور رسمی  فعالیت خود را آغاز نمود.
این پژوهشکده، مطالعات توسعه را در سطح خرد و کلان دنبال می کند. در سطح کلان تلاش می¬نماید نقش موثری در تدوین، ارزیابی و یادگیری سیاست ها و فرایند سیاستگذاری و برنامه ¬ریزی ایفا نماید و در سطح خرد نیز پشتیبان علمی و تخصصی مناسبی برای پیاده¬ سازی سیاست¬ها و نظام تصمیم¬ گیری مدیریتی در دستگاههای اجرایی و سازمانها باشد


گروه های پژوهشی


   ـ  گروه پژوهشی مدیریت و توسعه منابع طبیعی            
   ـ  گروه پژوهشی علوم تربیتی        
   ـ  گروه پژوهشی سنجش و بهبود محیط کسب و کار
   ـ  گروه پژوهشی جامعه شناسی  
   ـ  گروه پژوهشی مدیریت 
 

 

 

مراکز خدمات تخصصی

  •  مرکز توسعه خلاقیت
  • مرکز مشاوره جهتحوزه فعالیت پژوهشی

ـ علوم انسانی
ـ علوم اجتماعی
ـ علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ـ معماری و هنر
ـ موضوعات میان رشته ایطرح های شاخص

-    ارزیابی نیازهای دارویی کشور و تشخیص زمینه های بالقوه سودمند سرمایه گذاری در بازار 
-    بررسی اسناد ، مبانی و اصول استاد موجود برنامه ایران از نظر پرورش تفکر 
-    پرورش کارکردهای آشکار و پنهان تنوع و چندگونگی مدارس
-    اخلاق سازمانی در سازمان بهزیستی کشور
-    فرهنگ سازی در راستای پیاده سازی مبانی MS، HSE با نگرش ایرانی – اسلامی در شرکت گاز استان خراسان 
-    بررسی و مطالعه راهبردهای موثر در نحوه تعامل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با موسسه ها و تشکل های علمی و فرهنگی
-    بررسی توزیع اعتبارات فصل فرهنگ و هنر بر اساس شاخص های نقشه مهندسی فرهنگی کشور
-    ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیست پارک ملی گلستان 
-    تحلیل محتوای برنامه آموزشی دوره پیش از دبستان بر اساس سازه های ارزش و صرفه جویی در آب 
-    بررسی کارکردهای آشکار و پنهان تنوع و چندگانگی مدارس بر اساس اهداف مصوب
-    استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT با پرورش تفکر دانش آموزان 
-    بررسی اهداف، مبانی و اصول اسناد موجود برنامه ایران از نظر پرورش تفکر
-    ارائه راهکارهای ساماندهی و توسعه آرامستان های کشور
-    مطالعه و طراحی مجتمع آموزشی کوثر البرز بر اساس ویژگی های مدارس محرم
ـ    بررسی علل ترک خدمت اعضای جهاددانشگاهی

 نشانی سایت

www.Jahat.ir/icds