اهداف

مطابق اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی نهادی است عمومی و غیر دولتی، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارای شخصیت مستقل و از لحاظ اداری، استخدامی و مالی تابع مقرراتی است که درچهارچوب اختیارات قانونی به تصویب هیئت امنای جهاد دانشگاهی می رسد.
جهاد دانشگاهی مطابق ماموریت محوله و وظایف مندرج در اساسنامه خود دارای چهار حوزه فعالیت پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و تسهیل در اشتغال زایی دانش آموختگان است.

اهداف کلی بخش پژوهش مطابق اساسنامه جهاددانشگاهی عبارت است از:

 • گسترش تحقیقات و شکوفایی روحیه تتبع و استعدادها در سطح جامعه برای نیل به خود اتکایی 
 • گسترش طرح های کاربردی و نیمه صنعتی از طریق پیوند با دستگاه های اجرایی و مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور به کارگیری نتایج پژوهش


اهداف کلان بیست ساله معاونت پژوهش و فناوری مطابق سند چشم انداز توسعه جهاد دانشگاهی

 • پوشش یک پنجم از ساختارهای پژوهشی و تخصصی و تولیدات پژوهشی جهاد دانشگاهی به وسیله قطب های علم و فناوری
 • شناخته شدن 50 درصد قطب های علم و فناوری جهاد دانشگاهی در منطقه و 5 درصد در جهان به لحاظ علم و فناوری
 • یکی از سه سازمان پژوهشی برتر در کشور در زمینه تولید فناوری های نوین در حوزه های منتخب 
 • جایگاه اول در تولید فناوری های صادر شده در کشور 
 • سازمان برتر در بکارگیری نتایج تحقیقات
 • سازمان برتر در کسب ارزش حاصل ار عرضه فناوری
 • سازمان پژوهشی برتر در اجرای پروژه های موفق مرتبط با فناوری های نوین
 • سازمان برتر در توسعه کاربردی نظریه های متنایب با نیاز کشور
 • سازمان برتر به لحاظ تعداد نوآوران در عرصه علم وفناوری
 • سازمان برتر در پژوهش های کاربردی با هدف ترویج و تعمیق آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی به ویژه در «اعتلای تمدن و فرهنگ ایرانی-اسلامی» و «تحکیم هویت» و«تعلیم و تربیت نسل جوان»
 • همکاری علمی و پژوهشی 10 درصد از ساختارهای پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی معتبر جهان
 • همکاری بین المللی 25 درصد از ساختارهای پژوهشی مرتبط، در حوزه های فناوری-صنعتی 
تعداد بازدید:۴۶