علوم بهداشتی

این پژوهشکده در سال 1379 به منظور تحقق بخشی از وظایف جهاددانشگاهی مندرج در اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی- آموزشی کشور در زمینه علوم بهداشتی و گرایش های وابسته در راستای گسترش دانش بومی پیرامون سلامت همگانی (Public Health) در سال 1379 تاسیس شد.

این پژوهشکده در سال 1388 موفق به اخذ موافقت قطعی ” مرکز تحقیقات بهداشت مادر و کودک“  شده ، و به سامانه ارزشیابی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد شد؛  و سپس در سال 1391 به ”مرکز تحقیقات سنجش سلامت“ تغییر عنوان داد. 

تمرکز اصلی پژوهش‌ها بر تأمین اطلاعات مورد نیاز جهت اصلاح نظام سلامت و ارتقای سطح سلامت مردم است. بر همین اساس این پژوهشکده از بدو تأسیس تا پایان سال 1393 بیش از 130 طرح خاتمه یافته و 15 طرح در حال اجرا را در کارنامه پژوهشی خود ثبت کرده است. قریب به اتفاق این تحقیقات از نوع کاربردی بوده و بیش از 50 درصد آنها به سفارش کارفرما انجام شده و نتایج اغلب آنها مورد استفاده قرار گرفته است. وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، سازمان بیمه خدمات درمانی، دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، مرکز مدیریت بحران، و نیز سازمان‌های بین‌المللی همچون صندوق کودکان ملل متحد، بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی از جمله کارفرمایان طرح‌های این پژوهشکده هستند.

پژوهشکده علوم بهداشتی به عنوان مرجع استانداردسازی ابزارهای سنجش کیفیت زندگی شناخته شده و تاکنون پاسخگوی صدها طرح تحقیقاتی و پایان‌نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بوده است. در زمینه نشر برخی از این دستاوردها حدود 398 مقاله علمی از سوی محققان این پژوهشکده در مجامع علمی بین‌المللی ارائه شده و بیش از 451 عنوان مقاله از سوی ایشان در نشریات علمی داخلی و خارجی منتشر شده است و نیز چندین جلد کتاب به نگارش در آمده و یا تألیف و ترجمه شده است.

گروه های پژوهشی
-    ارتقای سلامت
-    سلامت روان
-    مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


مراکز خدمات تخصصی
-    داده پردازی سلامت


 
 توانمندی های پژوهشی
o    طراحی و اجرای الگوهای پایش و ارزشیابی برنامه و مداخلات کشوری 
o    طراحی و اعتبارسنجی ابزارهای سنجش سلامت 
o    طراحی و اجرای استاندارد های ارائه خدمات درحیطه های سلامت روان ، سلامت خانواده ، آموزش بهداشت و... .
o    طراحی و اجرای الگوهای برآورد نیروی انسانی در حیطه های بهداشت و درمان
o    طراحی و اجرای برنامه های مدیریت بحران در حیطه های بهداشت و درمان
o    طراحی و اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی در حیطه های بهداشت و درمان
o     استقرار مداخلات بهداشتی طراحی شده و ارزیابی در سطوح متفاوت ارائه خدمت
o    طراحی و تدوین دور‌ه‌ها، کارگاه‌ها و بسته‌های آموزشی با هدف کمک به شناسایی و استقرار الگوهای نوین و متناسب کشور 

طرح‌های شاخص 
1.    ترجمه، روایی و پایایی گونه فارسی پرسشنامه SF-36 
2.    تعیین روایی و پایایی پرسشنامه GHQ-12 در بین جوانان ایرانی
3.    تدوین و ارزشیابی ابزار سنجش رضایت بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان‌های دانشگاه‌ها
4.    تدوین استانداردها و چک لیست‌های نظارتی بخش های روانپزشکی
5.    علل اضطراب در مبتلایان به سرطان در دوره پیش از عمل جراحی
6.    سلامت از دیدگاه مردم ایران
7.    ارزیابی برنامه غنی‌سازی آرد با آ‌هن و اسید فولیک در استان‌های گلستان و بوشهر 
8.    ارزیابی برنامه "ادغام خدمات پیشگیری و تشخیص سرطان پستان" در شبکه ارائه خدمات بهداشتی
9.    مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان در شهر تهران 
10.    تحلیل خطر پذیری سازمانها در مواجه با بحران زلزله 
11.    طراحی الگوی گزارش عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی 
12.    برآورد منابع انسانی مورد نیاز رشته های داروسازی و پزشکی 
13.    بررسی رضایتمندی بیمه شدگان روستایی تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی و ارائه دهندگان خدمات در طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده
14.    طراحی الگوی برآورد نیروی انسانی گروه پزشکی 
15.    ارزشیابی برنامه کشوری پیشگیری و کنترل فشار خون بالا
16.    ارزشیابی پایگاه تندرستی
17.    ارزشیابی برنامه شناسنامه سلامت دانش آموزان
18.     تهیه بانک اطلاعاتی بیماران تالاسمی 
19.    بررسی مروری انواع دوره های موجود مهارتی حوزه سلامت در جهان
20.    ارزیابی نحوه اجرای برنامه نظام ثبت انفارکتوس قلبی
21.    طراحی ابزار سنجش سواد سلامت ایرانیان 18 تا 65 سال - HELIA
22.    طراحی مدل دسترسی جغرافیایی به مراکز آزمایشگاهی تشخیص پزشکی کشور ایران

نشانی سایت
   http://www.ihsr.ac.ir

تعداد بازدید:۶۲۸