علوم بهداشتی

تعداد بازدید:۹۹۳
 • مقدمه

پژوهشکده علوم بهداشتی در سال 1379 به منظور تحقق بخشی از وظایف جهاددانشگاهی مندرج در اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی- آموزشی کشور در زمینه علوم بهداشتی و گرایش های وابسته در راستای گسترش دانش بومی پیرامون سلامت همگانی (Public Health) در سال 1379 تاسیس شد. این پژوهشکده پس از اخذ موافقت قطعی ”مرکز تحقیقات بهداشت مادر و کودک“در سال 1388 از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، در سال 1390 به ”مرکز تحقیقات سنجش سلامت“ تغییر عنوان داد.

هدف اصلی فعالیتهای این پژوهشکده ارتقای سطح سلامت جامعه از طریق کمک به رفع نیازهای پژوهشی- آموزشی کشور در زمینه علوم بهداشتی و گرایش های وابسته، در راستای گسترش دانش بومی پیرامون سلامت همگانی
 (Public Health) است و اهداف دوربرد پژوهش های آن در راستای "ارتقای شرایط جامعه شناختی و رفتار شناختی جامعه برای حفظ و ارتقای سلامت جامعه و پیشگیری از بیماری ها" ، "ارتقای برنامه‌های  بهداشتی- درمانی" ، "ارتقای نظام ارائه خدمات بهداشتی- درمانی"  ، "ارتقای نظام مدیریت بهداشت درمان کشور" است. تمرکز اصلی پژوهش‌های این مرکز  بر تأمین اطلاعات مورد نیاز جهت اصلاح نظام سلامت و ارتقای سطح سلامت مردم است.

بر همین اساس این پژوهشکده از بدو تأسیس ده ها طرح پژوهشی را در کارنامه پژوهشی خود ثبت کرده است. قریب به اتفاق این تحقیقات از نوع کاربردی بوده و بیش از 50 درصد آنها به سفارش کارفرما انجام شده و نتایج اغلب آنها مورد استفاده قرار گرفته است. وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، سازمان بیمه خدمات درمانی، دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، مرکز مدیریت بحران، و نیز سازمان‌های بین‌المللی همچون صندوق کودکان ملل متحد، بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی از جمله کارفرمایان طرح‌های این پژوهشکده هستند.

پژوهشکده علوم بهداشتی به عنوان مرجع استانداردسازی ابزارهای سنجش کیفیت زندگی شناخته شده و تاکنون پاسخگوی صدها طرح تحقیقاتی و پایان‌نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بوده است. در زمینه نشر برخی از این دستاوردها تاکنون صدها مقاله علمی از سوی محققان این پژوهشکده در مجامع علمی بین‌المللی ارائه گردیده و یا  از سوی ایشان در نشریات علمی داخلی و خارجی منتشر شده است و نیز چندین جلد کتاب به نگارش در آمده و یا تألیف و ترجمه شده است.

این پژوهشکده در راستای بهبود و توسعه نشر دستاوردهای علمی خود و ارتقاء دانش و مهارتهای کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت کشور، علاوه بر چاپ و ارائه مقالات علمی در مجلات علمی ـ پژوهشی و همایش‌های علمی موارد زیر را نیز در دستور کار دارد:

* ارائه فعال دستاوردهای پژوهش‌های کاربردی به مدیران و مسئولان مربوط

* تدوین جزوات و کتب کاربردی با هدف نشر الگوهای به کار گرفته شده در مطالعات و پژوهش‌های اعضاء هیأت علمی پژوهشکده

* طراحی و تدوین دور‌ه‌ها، کارگاه‌ها و بسته‌های آموزشی با هدف کمک به شناسایی و استقرار الگوها و مدل‌های نوین و متناسب کشور

* برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی در زمینه پژوهش و علوم سلامت

* بهبود دسترسی به دستاوردها و نشریات پژوهشکده از طریق ارائه آن‌ها در پایگاه اینترنتی

 

 

 • گروه های پژوهشی:
 • ارتقای سلامت(Health Promotion Research Group)                 
 • سلامت جامعه(Population Health Research Group)                 
 • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

           (Health Services Management Research Group)

 • مراکز خدمات تخصصی:
 • داده پردازی سلامت
 • نشریات:
 • انتشار فصلنامه علمی –پژوهشی "پایش" دارای رتبه علمی پژوهشی از معاونت پژوهش و فن‌آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  از سال 1380
 • توانمندی ها
 • مطالعات اپیدمیولوژیک مرتبط با سلامت
 • طراحی، ترجمه و روانسنجی ابزارهای سنجش سلامت
 • طراحی بانک های اطلاعاتی تخصصی مورد نیاز در حوزه سلامت
 • طراحی و بکارگیری رویکردها، ابزار و روشهای مدیریت منابع در حوزه سلامت
 • برنامه ریزی و طراحی الگوی استقرار مداخلات سلامت
 • طراحی الگوها و  راهکارهای بهبود کیفیت خدمات بهداشتی درمانی
 • دیده بانی، تحلیل و تدوین سیاستها، قوانین و برنامه های نظام سلامت
 • طراحی و اجرای الگوهای پایش و ارزشیابی برنامه و مداخلات کشوری  در حوزه سلامت
 • طراحی محتوی و دوره های آموزشی مرتبط با برنامه های حوزه سلامت
 • برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای ارتقای دانش و مهارتهای مورد نیاز پژوهشگران حوزه سلامت

 

 • محورها و فعالیتهای شاخص پژوهشکده علوم بهداشتی:
 1. مطالعات اپیدمیولوژیک مرتبط با سلامت

- مطالعه ملی سنجش سواد سلامت بزرگسالان ایرانی ساکن شهرها

- مطالعه ملی سلامت از دیدگاه مردم ایران

- مطالعه ملی بررسی میزان تمایل به فرزندآوری و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم شهری و روستایی ایران

- مطالعه ملی سنجش سلامت روان جمعیت شهری بزرگسال ایرانی ساکن شهرها

- مطالعه ملی بررسی میزان شادکامی و عوامل مرتبط با آن در افراد 20 تا 40 سال ایرانی

- بررسی فراوانی خودکشی و عوامل موثر با آن در مراجعان به مراکز و بخش‌های مسمومین بیمارستان ها در سطح کشور

- مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان در شهر تهران

- رفتار های پرخطر بهداشتی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران

- بررسی میزان رضایتمندی جامعه تحت پوشش بیمه تکمیلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران از خدمات بیمه ای

- نظرسنجی از شهروندان تهرانی در خصوص کمپین شهروند سالم

 1. طراحی، ترجمه و روانسنجی ابزارهای سنجش سلامت

 - ابزار سنجش سلامت عمومی GHQ12،

- ابزار سنجش سواد سلامت بزرگسالان ایرانی HELIA

- پرسشنامه  سنجش کیفیت زندگی   SF-36 

 1. طراحی بانک های اطلاعاتی تخصصی مورد نیاز در حوزه سلامت

-  بانک ابزارهای سنجش سلامت 

- تدوین فرهنگ جامع سلامت

 1. طراحی و بکارگیری رویکردها، ابزار و روشهای مدیریت منابع در حوزه سلامت

- برآورد منابع انسانی مورد نیاز رشته های داروسازی و پزشکی

- ارزیابی منابع انسانی علوم سلامت: دیده بانی وضعیت و الگوی توزیع موجود منابع انسانی گروه پزشگی در کشور

- طراحی الگوی برآورد نیروی انسانی گروه پزشکی

- مرور نظام‌مند مدلهای برآورد نیروی انسانی در حوزه سلامت

- تحلیل داده‌های هزینه درآمد خانوار با روش رگرسیون لوژستیک در ارزیابی دسترسی اقتصادی برنامه‌های سلامت (مطالعه مروری طرح پزشک خانواده و نظم ارجاع)

- امکان سنجی شناسایی وجود یا عدم وجود داده ها در طراحی مدل محاسبه قیمت تمام شده خدمات تشخیصی رادیولوژی و سونوگرافی در مراکز اطراف قرارداد با سازمان بیمه سلامت ایران

- تدوین استانداردها و چک لیست‌های نظارتی بخش های روانپزشکی

 1. برنامه ریزی  و طراحی الگوی استقرار مداخلات سلامت

- بررسی و توسعه مفاهیم برنامه راهبردی و عملیاتی در نظام سلامت

- بررسی مراحل استقرار برنامه بهداشتی و درمانی و تدوین الگوی بومی شده آن

 1. طراحی الگوها و  راهکارهای بهبود کیفیت خدمات بهداشتی درمانی

- طراحی الگوی گزارش عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی

- طراحی مدل دسترسی جغرافیایی به مراکز آزمایشگاهی تشخیص پزشکی کشور ایران

 1. دیده بانی تحلیل و تدوین سیاستها، قوانین و برنامه های نظام سلامت

- دیده بانی اجرای ماده 11 سیاست های کلی سلامت (ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی)

- تحلیل وضعیت موجود سیاست ها و قوانین مرتبط با سلامت زنان در ایران

 1. طراحی و اجرای الگوهای پایش و ارزشیابی برنامه و مداخلات کشوری  در حوزه سلامت

- ارزشیابی برنامه کشوری پیشگیری و کنترل فشار خون بالا

- ارزشیابی پایگاه تندرستی

- ارزشیابی برنامه شناسنامه سلامت دانش آموزان

- بررسی اثر بخشی برنامه ارائه خدمات یائسگی پس از انجام مداخله آموزشی و ارائه مراقبت ها برای گروه هدف

- بررسی رضایتمندی بیمه شدگان روستایی تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی و ارائه دهندگان خدمات در طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده

- بررسی سهولت اجرای برنامه خود ارزیابی سلامت میانسالان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

- بررسی ابعاد خود مراقبتی در نظام ارائه خدمات سلامت

- بررسی وضعیت تجویز دارو در بیماران سرپایی مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی و عوامل موثر بر آن

- ارزیابی برنامه غنی‌سازی آرد با آ‌هن و اسید فولیک در استان‌های گلستان و بوشهر

- ارزیابی برنامه "ادغام خدمات پیشگیری و تشخیص سرطان پستان" در شبکه ارائه خدمات بهداشتی

- بررسی اثر بخشی برنامه ارائه خدمات یائسگی پس از انجام مداخله آموزشی و ارائه مراقبت ها برای گروه هدف

 1. طراحی محتوا و دوره های آموزشی مرتبط با برنامه های حوزه سلامت

- طراحی مدل آموزش همگانی مردم شهر تهران برای حفظ تندرستی در فاز آمادگی در برابر زلزله

- طراحی محتوای بسته آموزش الکترونیک راهنمای عمومی در پژوهش های زیست پزشکی

- طراحی محتوای بسته آموزش الکترونیک برای پیشگیری از رفتار پرخطر مصرف دخانیات در دانش آموزان پیشگیری از مصرف دخانیات

- طراحی محتوای بسته آموزش الکترونیک برای پیشگیری حوادث ترافیکی در دانش آموزان

 1. برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای ارتقای دانش و مهارتهای مورد نیاز پژوهشگران حوزه سلامت

-  برگزاری کارگاه های توانمندسازی پژوهشگران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

آدرس پایگاه اینترنتی: ihsr.ac.ir