چشم انداز

چشم انداز بیست ساله جهاد دانشگاهی در افق 1404
 
  • جهاددانشگاهی نهادی است انقلابی با هویت اسلامی 
  • برخوردار از منابع انسانی متعهد و کارآمد
  • الهام بخش و موثر در کشور
  • پیشگام در توسعه علم، فناوری فرهنگ با تعامل سازنده در عرصه ملی و بین المللی
تعداد بازدید:۵۵