توسعه و برنامه ریزی (آذربایجان شرقی)

تعداد بازدید:۹۳۸

با عنایت به رسالت جهاددانشگاهی در زمینه رفع نیازهای پژوهشی-آموزشی و همچنین نیاز روزافزون کشور به اجرای تحقیقات برنامه‌ریزی شده و هدفمند، معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در سال 1388 اقدام به صدور مجوز موافقت اصولی پژوهشکده توسعه و برنامه­ ریزی نموده است. این پژوهشکده به عنوان یکی از پژوهشکده های جهاددانشگاهی در حوزه توسعه تاسیس شده و در راستای تربیت نیروی انسانی و محققان متعهد و متخصص در غالب گروه های پژوهشی اقدام نموده و تلاش می کند در پژوهش و آموزش، تولید و ترویج علم و پاسخگویی به نیازهای جامعه سرآمد باشد. 

 

گروه های پژوهشی

 ـ گروه پژوهشی مدیریت توسعه 

 ـ گروه پژوهشی جامعه شناسی توسعه 

 ـ گروه پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای

 

توانمندی های پژوهشی  

 این پژوهشکده با بهره گیری از دستاوردهای نوین به ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره به جامعه علمی، صنعتی و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی می پردازد و موضوع "تدوین الگوهای بومی برنامه ریزی توسعه" را به عنوان محور و زمینه اصلی فعالیت خود قرار داده است. 

 

طرح های شاخص

 پروژه ملی تعیین و مکانیابی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور و تهیه نرم افزار 

• مکان­یابی جایگاههای عرضه سوخت درمحیط GIS، باتأکیدبر 5 کلان شهر تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد 

 مطالعه مکانیابی و بررسی نقش عملکردی توقفگاهها وپارکینگهای چندمنظوره، پارک سوار کلان شهرشیراز  

 بررسی توزیع فضایی و شناسایی پهنه های خارج از پوشش خدمات رسانی ایستگاههای آتش نشانی شهر تبریز با استفاده از تحلیل شبکه(Network analysis)

 بررسی زمینه­ های مشارکت مردمی در راستای اهداف و استراتژی­های منطقه آزاد اقتصادی ـ تجاری ارس 

  بررسی زمینه ها و مدل های توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی شهری

 تدوین ادبیات مکتوب و شفاهی مشارکت شهروندی 

 مکانیابی استقرار صنایع در استان آذربایجان شرقی

 مکانیابی شهرک تخصصی نخودپزان  ممقان، شهرک تخصصی سنگ شهر آذرشهر  

 بررسی زمینه های مشارکت شهروندان در فعالیت ها و خدمات شهری شهرداری تبریز 

  بررسی زمینه های مشارکت بخش خصوصی و راهکار های جلب مشارکت مردمی در پروژه های آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی.

 تدوین ادبیات مکتوب و شفاهی مشارکت شهروندی 

 سنجش رضایتمندی شغلی کارکنان شرکت برق منطقه ای آذربایجان

 تعیین اولویت های سرمایه گذاری حوزه زیست فناوری صنایع غذایی 

 طراحی نرم افزار محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات در اداره حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل هزینه یابی فعالیت ها ABC  

 

نشانی سایت 

 http://jdas.ac.ir/