تربیت مدرس

تعداد بازدید:۱۰۷۲

جهاد دانشگاهی تربیت مدرس در راستای تحقق اهداف بلند این نهاد فعالیت خود را از 30 مهر 1379 در دانشگاه تربیت مدرس آغاز کرد و در حوزه های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی فعالیتهای گسترده ای را در دست اقدام دارد

گروه های پژوهشی

 • گروه پژوهشی ریاضی و انفورماتیک
 • گروه پژوهشی کسب و کارهای کوچک و متوسط


مراکز خدمات تخصصی

ـــــــــــــ


طرح های شاخص

 • بررسی کشش قیمتی وقفه‌های مالیاتی به تفکیک منابع درآمدی در ایران
 • ارائه راهکارهای توسعه SME‌های مدرن در کشور
 • مالیات بر تجارت الکترونیکی : مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترنیکی در ایران
 • توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی : با تاکید بر ایران
 • مطالعات امکان‌سنجی طرح‌های صنعتی (21 عنوان طرح
 • بررسی تاثیر وام‌های خرد بر اشتغال: مطالعه موردی ایران
 • طراحی نظام فنی و اجرایی مناسب به منظور صدور خدمات فنی و مهندسی مخابرات به کشورهای منطقه و جهان
 • بررسی اثر وام‌های خرد بر فقر (مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی
 • بررسی و شناسایی مزیت‌های نسبی و فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی استان بوشهر و ارائه راهکارهای عملیاتی و تدوین 10 طرح تیپ شغلی
 • مدل‌سازی منطقه روستایی نمونه با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی استان بوشهر و ارائه راهکارهای عملیاتی
 • بررسی تطبیقی ساختار و ساز و کار اجرایی نهادهای حقوقی تنظیم مقررات در حوزه انحصارات(بانک، هواپیمایی، بیمه و راه‌آهن
 • تدوین راهنمای مطالعات توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌های جاده ای و ریلی
 • بررسی وضعیت موجود شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکی و ارائه راهکارهای مناسب برای حمایت و پشتیبانی دولت
 • بررسی و ارائه راهکارهای کاهش حمل و نقل مضاعف در کشور
 • بررسی تطبیقی نحوه خصوصی¬سازی شرکت‌های پست و ارائه مدل اجرایی در کشور
 • بررسی و تدوین مقررات برای انحصارزدایی در کلیه بخش‌ها و ارائه راهکارهای لازم
 • ارائه راهکار جهت تسهیل رقابت و اجتناب از اقدامات ضدرقابتی و جلوگیری از شکل‌گیری وضعیت اقتصادی مسلط
 • ارائه راهکارهای مقرراتی تضمین و تداوم خدمات الزامی
 • تهیه و انتشار شاخص‌های فنی و اقتصادی
 • بررسی بهترین شیوه واگذاری شرکت‌های برق منطقه‌ای (بخش توزیع و انتقال) به بخش خصوصی
 • آسیب‌شناسی عملکرد شورای رقابت در پیشبرد قانون و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
   

 

نشانی سایت


http://www.jdtm.ir