توسعه تکنولوژی

تعداد بازدید:۸۹۸

جهاددانشگاهی واحد صنعتی شریف از سال 1379 اقدام به تأسیس پژوهشکده توسعه تکنولوژی نموده که در حال حاضربا داشتن موافقت قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می¬کند. همچنین وزارت علوم این پژوهشکده را به عنوان قطب علم و فناوری اندازه گیری در کشور تعیین نموده است . 


گروه های پژوهشی

  • اتوماسیون
  • اکولوژی صنعتی
  • مکانیک
  • متالورژی
  • مهندسی صنایع


مراکز خدمات تخصصی

ـ مرکز توسعه تکنولوژی
ـ مرکز متالورژی و ساخت
ـ مرکز کلینیک صنعت


حوزه های فعالیت پژوهشی

ـ فناوری

ـ سیستم ها و تجهیزات

ـ مواد 

ـ خدمات آزمایشگاهی