فایل های ارائه شده در چهل و نهمین گردهمایی معاونین پژوهشی، بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۳ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۰ کد : ۵۳۲۲ انتشار دانش
فایل های ارائه شده در چهل و نهمین گردهمایی معاونین پژوهشی، بهمن ماه ۱۳۹۷

گزارش برنامه ششم توسعه

/file/download/news/1549970523-barnameh-sheshom.pdf

 

گزارش اعتبارات در سال 1397

/file/download/news/1549970585-etebarat.pdf

 

آیین نامه موظفی اعضای هیئت علمی

/file/download/news/1549970623-movazafi.pdf

 

الگوهای مشارکت در حوزه پژوهش و فناوری

/file/download/news/1549970671-olgoohaye-mosharekat.pdf

 

توسعه پایدار و ضرورت ها

/file/download/news/1549970890-tose-e-paydar.pdf

 

سامپ

/file/download/news/1549970985-saamap.pdf

 

وضعیت شاخص های کتابسنجی موجود در نقشه جامع علمی کشور

/file/download/news/1549971082-scientific-map.pdf

 

مراکز تحقیقات و فناوری

/file/download/news/1549971453-marakez-tahghighat.pdf