چاپ مقاله جهادگران واحد علوم پزشکی شهید بهشتی در مجله پژوهش در دین و سلامت

۰۳ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۴ کد : ۱۹۳۳۰ پژوهشی انتشار دانش
مقاله پژوهشی با موضوع سلامت معنوی در سالمندان ایرانی: مرور نظام‌مند در مجله پژوهش در دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به چاپ رسید.
چاپ مقاله جهادگران واحد علوم پزشکی شهید بهشتی در مجله پژوهش در دین و سلامت

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، در این مقاله آمده است، پیش‌بینی‌شده است تا سال 2050حدود 7/21 درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد. سالمندی جمعیت پدیده‌ای محدود به یک کشور یا منطقه نیست، بلکه پدیده‌ای جهانی است و باید آن را موفقیتی انسانی در نظر گرفت، زیرا محصول فرایند طولانی سازگاری است که در آن طول عمر و امید به زندگی درنتیجه پیشرفت‌های پزشکی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه اجتماعی افزایش‌یافته است. با توجه به رشد جمعیت سالمندان، توجه به ابعاد مختلف سلامتی ازجمله سلامت معنوی و عوامل مرتبط با آن و برنامه‌ریزی برای برآوردن نیازها و بهبود کیفیت زندگی آنان ضروری به نظر میرسد .

همچنین درنتیجه این پژوهش آمده است؛ بر اساس یافته‌ها می‌توان گفت که ارتقای سلامت معنوی در سالمندان می‌تواند
در سلامت روانی، کیفیت زندگی و رضایت از زندگی آنان مؤثر باشد. نتایج به‌دست‌آمده در بررسی رابطه ویژگی‌های جمعیت شناختی و سلامت معنوی بعضاً متناقض بود؛ ازاین‌رو لازم است برای ارزیابی دقیق سلامت معنوی در سالمندان ابزار متناسب با این گروه سنی و فرهنگ جامعه ایرانی و اسلامی طراحی و اجرا شود.

شایان‌ذکر است این پژوهش حاصل همکاری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز مطالعات دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و گروه معارف دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  می‌باشد.