بررسی مدارک علمی مرتبط با کرونا در مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی SID

درپی شیوع ویروس کرونا (COVID-۱۹) در دنیا، اداره تحلیل‌دادگان مرکز اطلاعات علمی مدارک علمی در بزرگ‌ترین نمایه استنادی جهان، اسکوپوس (Scopus)، را بررسی کرد.
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۷ کد : ۱۷۷۷۶ انتشار دانش
به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، تعداد ۲.۳۰۹ مدرک علمی مرتبط با ویروس کرونا در پایگاه استنادی اسکوپوس بازیابی شد.
بررسی مدارک علمی مرتبط با کرونا در مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی SID

براساس این گزارش، بیش‌ترین نوع مدرک علمی مقاله، نامه و سرمقاله بوده و روند جهشی معنادار از 2 مدرک علمی در سال 2019 به 2.295 مدرک علمی در سال 2020 رسیده است. در این گزارش تقریباً 27درصد مدارک علمی مرتبط با ویروس کرونا منتشر شده‌اند که در منابع BMJ Clinical Research Ed، Lancet و Journal Of Medical Virology  به ترتیب 130، 109 و 82 بیشترین تعداد را نشان می‌دهد. براین اساس، بیش‌ترین مدارک علمی در حوزه‌های موضوعی پزشکی، ایمونولوژی و میکروبیولوژی و بیوشیمی، ژنتیک و زیست‌شناسی مولکولی به ترتیب با مقادیر 1.903، 336 و 206 نگارش شده‌اند.

همچنین در این گزارش، کشورهای چین، آمریکا و انگلستان به ترتیب با انتشار 726، 432 و 245 بیش‌ترین تعداد مدارک علمی و نویسندگان Mahase، Wiwanitkit و Iacobucci به ترتیب با انتشار 27، 18 و 17 مدرک علمی از کشورهای انگلیس، چین و انگلیس، بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با کرونا را منتشر کرده‌اند. ایران نیز با انتشار 38 مدرک علمی در جایگاه 16‌ام قرار دارد.

براساس این گزارش، تعداد کل استنادات مدارک علمی مرتبط با کرونا برابر با 7.666 و میانگین استناد به ازای هر مدرک آن برابر با 3.32 است، که مقاله Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China با دریافت 533، پراستنادترین مدرک علمی در این موضوع است. در ایران پراستنادترین مدرک علمی با عنوان Iranian mental health during the COVID-19 epidemic است که 9 استناد دریافت کرده و به بررسی سلامت روان ایرانیان در زمان شیوع ویروس کرونا پرداخته است.