برگزاری مدرسه تابستانی پژوهشکده سرطان معتمد با موضوع «تکنیک های مولکولی»

مدرسه تابستانی پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی با موضوع تکنیک های مولکولی برگزار می شود.
۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۴:۳۶ کد : ۴۵۰۰۶ پژوهشی
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی، مدرسه تابستانی پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی با موضوع تکنیک های مولکولی به مدت هشت هفته (۱۳۰ ساعت) برگزار می شود.
برگزاری مدرسه تابستانی پژوهشکده سرطان معتمد با موضوع «تکنیک های مولکولی»

 

دکتر زهرا سادات هاشمی عضو هیات علمی دپارتمان توسعه فناوری درمانهای پیشرفته در سرطان (ATMP) پژوهشکده سرطان معتمد ودبیر مدرسه تابستانی تکنیک های مولکولی با اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: با توجه به کاربردهای بسیار وسیع تکنیک های مولکولی که هم در آزمایشگاه های تحقیقاتی و هم مراکز درمانی استفاده می شوند؛ این دوره بلند مدت تابستانی می تواند زمینه ساز آشنایی محققان با تکنیک های اصلی در زمینه مکانیسم های مولکولی سلول، مهندسی ژنتیک همراه با اصول بیوانفورماتیک، نحوه انتخاب قطعه ژن بیان شده در سلول یوکاریوت، طراحی پرایمر، تهیه باکتری مستعد و انجام ترانسفورماسیون، انتخاب کلون مورد نظر، تکینک های RT-PCR و colony-PCR، کار با دستگاه ژل الکتروفورز  باشد.