دکتر شریعتی استاندار خوزستان:

جهاددانشگاهی؛ یاری رسان استان خوزستان در مسایل اساسی

۱۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۱ کد : ۱۴۹۶۲ تاپ خبر پژوهشی
جهاددانشگاهی؛ یاری رسان استان خوزستان در مسایل اساسی

 

فلسفه‌ی تشکیل جهاددانشگاهی تلاش در زمینه‌های علمی و فناورانه خارج از مسایل سخت بوروکراتیک اداری است و سازمان خوزستان این نهاد نیز گام‌های موثر و موفقیت‌های خوبی کسب کرده است.
جهاددانشگاهی به وظایف خود در خدمت به مشکلات مردم در استان با راه‌اندازی اولین خدمات پزشکی خاص خوزستان عمل کرده است.
رای نهادها و سازمان‌هایی مانند جهاددانشگاهی که با صرف هزینه‌های هنگفت و تلاش وسیع دست به تولید می‌زنند، قابل توجیه نیست که سیستم اداری محافظه‌کار ما باعث طول کشیدن ۱۲ ساله‌ی یک محصول شود.
خواستار حمایت جهاددانشگاهی در استان با تمام امکانات مثل همیشه هستیم و از تلاش های سازمان خوزستان این نهاد به ویژه در مساله‌ی سیل و انجام کارهای شایسته، تشکر می‌کنیم