افتتاح مرکز تجاری سازی و شتابدهی فناوری های نوآورانه پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی

۲۳ دی ۱۳۹۸ ۸

ظهر امروز یکشنبه 22 دی ماه 1398 با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان،مرکز تجاری سازی و شتابدهی فناوری های نوآورانه پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی افتتاح شد .