پنجاهمین گردهمایی معاونان پژوهشی جهاددانشگاهی

۲۱ دی ۱۳۹۸ ۲۴

صبح روز چهارشنبه 18 دی ماه 1398 پنجاهمین گردهمایی معاونان پژوهشی جهاددانشگاهی به میزبانی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان این نهاد آغاز به کار نمود .