پارک علم و فناوری سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه

تعداد بازدید:۴۱۲

مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه با حمایت مجموعه مدیران ملی و استانی  و بهره مندی از امکانات و منابع جهاد دانشگاهی در تابستان سال 1384 به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود. پس از آن پارک علم  و فناوری کرمانشاه نیز در راستای حمایت و کمک به توسعه شرکت های دانش بنیان، ایده های نو  و تاکید بر تجاری سازی  نتایج تحقیقات از سال 1385 با اخذ مصوبه استانی هیات محترم وزیران و با بهره مندی از قوانین حمایتی از جمله مزایای فعالیت در مناطق آزاد اقتصادی وارد  عرصه ی جدی حمایت از تجاری سازی ایده های دانش بنیان گردید و تا نیمه سال 1393 بیش از  225 واحد فناور در پارک علم و فناوری و مرکز رشد واحدهای فناوری مشغول فعالیت می باشند که تاکنون موفق به کسب دستاوردهای ارزشمندی گردیده اند.

در حال حاضر هفت مرکز رشد شامل مرکز رشد عمومی و مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مرکز استان، مراکز رشد شهرستانی در شهرستان های کنگاور، اسلام آباد غرب، سنقروکلیایی، مرکز رشد واحد های فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی مناطق سردسیری در شهرستان روانسر و مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی مناطق گرمسیری در شهرستان سرپل ذهاب در  زیر مجموعه پارک علم و فناوری در حال فعالیت می باشند.

 

رسالت ها

*بستر سازی و ایجاد زیرساخت های لازم جهت رشد، توسعه و ارتقاء فعالیتهای موسسات فناور

*جذب متخصصین، نوآوران و مبتکران با اولویت فناوری های روز و نیازهای کشور و منطقه

*افزایش قدرت رقابت و رشد صنایع متکی بر دانش

*کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی و جذب دانش فنی

*تقویت ساختارهای حمایتی از موسسات دانش محور

*برقراری ارتباط با دیگر بخش های تحقیقاتی، صنعتی و اقتصادی

*همکاری برای افزایش توان رقابتی شرکت ها در سطح ملی و بین الملل 

 

نشانی سایت:

www.kti.ir