طرح های شاخص - آرشیو

محصولات فناورانه گیاهی جایگزینی سموم شیمیایی می شوند

محصولات فناورانه گیاهی جایگزینی سموم شیمیایی می شوند

مدیر امور پژوهشی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی از توسعه تکنولوژی و دانش فنی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی خبر داد و گفت: محصولات فناورانه گیاهی جایگزین سموم شیمیایی، آنتی بیوتیک های صنعت طیور و مکمل های شیمیایی بدنسازی می شوند.

ادامه مطلب