در پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی بررسی شد؛

روشی برای تمایز سلول‌های بنیادی جنینی موش به سلول‌های اپی‌تلیالی کلیه

۲۶ تیر ۱۳۹۸ | ۱۳:۵۲ کد : ۹۶۱۶ پژوهشی انتشار دانش
محققان رویان جهاددانشگاهی روشی برای تمایز سلول‌های بنیادی جنینی موش به سلول‌های اپی‌تلیالی کلیه و در ادامه تبدیل سلول‌های فیبروبلاستی به مزودرم حد واسط ارائه کردند.
روشی برای تمایز سلول‌های بنیادی جنینی موش به سلول‌های اپی‌تلیالی کلیه

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل ازایسنا، نارسایی‌های کلیوی از بیماری‌هایی است که علاوه بر تحمیل رنج و هزینه بسیار به مبتلایان، می‌تواند حیات آنها را نیز به مخاطره بیاندازد. گام‌هایی برای سلول‌درمانی بیماران کلیوی برداشته شده است، اما همچنان مسیری طولانی تا رسیدن به درمان قطعی این بیماران باقی مانده است.

زهره منصوری مقدم، دکتر مهدی توتونچی، دکتر رضا مقدسعلی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، به منظور تولید سلول‌های اپی‌تلیال کلیه، در گام اول از محیط کشتی حاوی ریزمولکول‌ها و عوامل رشد برای تمایز سلول‌های بنیادی جنینی به سلول‌های مزودرم حد واسط و سپس سلول‌های اپی‌تلیال کلیه استفاده کردند.

در مرحله بعد، به منظور تولید سلول‌های اپی‌تلیال کلیه به روش باز برنامه‌ریزی از سلول‌های فیبروبلاست موش، ابتدا با استفاده از ژن‌های القاکننده پرتوانی، فیبروبلاست‌ها به واسطه‌های ناپایدار تبدیل شدند، سپس سلول‌های ناپایدار حاصل در معرض ریزمولکول‌های مناسب قرار گرفته، به سلول‌های مزودرمی حد واسط تبدیل شدند.

نتایج این پژوهش که در مجله بین‌المللیExperimental Cell Research به چاپ رسیده است، نشان داد، بیان برون‌زاد عوامل پرتوانی به مدت چهار روز برای ایجاد سلول‌های باز برنامه‌ریزی مناسب است. بررسی‌های آزمایشگاهی ایجاد سلول‌های مزودرمی حد واسط از سلول‌های فیبرو بلاستی را تأیید کرد.

بنا بر اعلام پژوهشگاه رویان، این مطالعه روشی برای تمایز سلول‌های بنیادی جنینی موش به سلول‌های اپی‌تلیالی کلیه و در ادامه تبدیل سلول‌های فیبروبلاستی به مزودرم حد واسط ارائه کرد.