در نشریه بین المللی «خلأ » منتشر شد؛

مقاله ی اعضای گروه پژوهشی فناوری خلأ سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۷ کد : ۶۷۹۵ پژوهشی انتشار دانش
مقاله ی اعضای گروه پژوهشی فناوری خلأ سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با عنوان Behaviors of capacitive and Pirani vacuum gauges: Case study on time effect در نشریه بین المللی Vakuum in Forschung und Praxis (VIP) – manuscript acceptance منتشر شد.
مقاله ی اعضای گروه پژوهشی فناوری خلأ سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف؛ مقاله «بررسی رفتار خلأسنج‌های پیرانی و خازنی: مطالعه موردی در مورد اثر زمان» توسط علی اصغر زواریان، علی آرمان، مریم صالحی و اشکان سپهر افغان از اعضا گروه پژوهشی فناوری خلأ نگارش شده است.

در چکیده این مقاله آمده است:

دانستن فشار دقیق فرآیند تأثیر زیادی بر اعتبار و صحت نتایج، کیفیت محصول، بازده مصرف انرژی و در برخی فرآیندها بر روی امنیت کار با سامانه دارد.بنابراین کالیبراسیون گیج‌ها و اطمینان از صحت فشار قرائت شده باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد. انتخاب بازه زمانی مناسب برای کالیبراسیون مجدد با توجه به میزان و شرایط استفاده، عدم قطعیت و خطای مجاز در اندازه‌گیری، پیشنهاد سازنده و برخی موارد دیگر انجام می‌شود. عدم توجه به اهمیت کالیبراسیون دوره‌ای در خلأسنج‌ها منجر به زیان‌های بعضاً جبران ناپذیر در پژوهش مورد بررسی و سیستم ایجاد کننده خلأ می شود. در این پژوهش با استفاده از فشارسنج مک‌لئود، میزان انحراف خلأسنج‌های خازنی و پیرانی در دوره‌های زمانی متفاوت در بازه خلأ میانی بررسی شد و مشخص گردید که خلأسنج‌ها در همان محدوده فشار کاری مورد بررسی با گذشت زمان، در بازه‌های بالا و پائین خلأ میانی دچار انحراف جدی از مقدار واقعی کالیبره شده می‌شوند.