پذیرش مقاله عضو جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در مجله علمی زراعت و فناوری زعفران

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۳ کد : ۶۶۶۴ پژوهشی انتشار دانش
مقاله دکتر مهدی ابراهیمی عضو هیأت علمی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در مجه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران دانشگاه تربت حیدریه مورد پذیرش قطعی قرار گرفته و در اولویت چاپ قرار دارد.
پذیرش مقاله عضو جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در مجله علمی زراعت و فناوری زعفران

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، مقاله دکتر مهدی ابراهیمی عضو هیأت علمی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی باعنوان"بررسی امکان جایگزینی کود دامی با سایر بهبود دهنده‌های رشد آلی در زراعت زعفران (Crocus sativus L.) در وزن‌های مختلف بنه مادری" در مجله علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران دانشگاه تربت حیدریه مورد پذیرش قطعی قرار گرفته و در اولویت چاپ قرار دارد.

 نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری وابسته به پژوهشکده زعفران تربت حیدریه یکی از دو مجله معتبر کشور در زمینه گیاه زعفران است و بر اساس جدیدترین رتبه‌بندی نشریات معتبر علمی پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری حائز رتبه B75 و همچنین رتبه ممتازQ1 در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) می باشد.

در این مقاله که برگرفته از نتایج تحقیقات طرح مشترک پژوهشی بین جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی و شرکت بنیادین فرآور سبز گستران می باشد، مزایای استفاده از کودهای آلی در مزارع زعفران استان و اهمیت توجه به بنه های بزرگ برای احداث مزارع زعفران مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس نتایج این مقاله، استفاده از بنه های بزرگ و کاربرد کود دامی در مزارع زعفران از اهمیت بالایی برخودار است و سایر کودهای آلی بدلیل تاثیر مثبت بر رشد زعفران و منافع زیست محیطی می توانند بصورت مکمل کود دامی مورد استفاده قرار گیرند.


نظر شما :