با حکم دکتر مسلمی نائینی انجام گرفت؛

انتصاب رئیس، دبیر و اعضای کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی پژوهشکده معتمد

۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۳:۵۸ کد : ۶۲۱۵۲ تاپ خبر پژوهشی
با حکم رییس جهاددانشگاهی رئیس، دبیر و اعضای کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی پژوهشکده معتمد منصوب شدند.
انتصاب رئیس، دبیر و اعضای کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی پژوهشکده معتمد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی، در حکمی رییس، دبیر و اعضای کمیته  اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی پژوهشکده معتمد را برای مدت دو سال منصوب کرد.

بر اساس این حکم دکتر رامین صرامی فروشانی به عنوان رییس، دکتر مسعود یونسیان به عنوان دبیر و دکتر حسین علی اکبری، دکتر احسان شمسی گوشکی، دکتر آسیه الفت بخش، دکتر شهپر حقیقت، دکتر سوگند قاسم زاده، فرزانه کریمی و ساینا فرهنگ به عنوان عضای  کمیته  اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی پژوهشکده معتمد منصوب شدند.