روز مردم شناسی و بازخوانی مقالات مرتبط با آن در SID

۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۳:۵۱ کد : ۶۲۱۱۰ پژوهشی انتشار دانش
براساس گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، پربازدیدترین مقالات علمی با موضوع مردم شناسی معرفی شدند.
روز مردم شناسی و بازخوانی مقالات مرتبط با آن در SID

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی SID، پربازدیدترین مقالات علمی نمایه شده در این پایگاه با موضوع مردم شناسی براساس میزان بازدید مخاطبان مشخص و معرفی شدند.

 

به شاخه‌ای از علوم انسانی که بر زندگی انسان‌ها، آداب و رسوم، خلق و خو، باور‌ها و زندگی مردم تمرکز دارد، مردم شناسی می‌گویند. مردم شناسی در مورد چالش‌ها و چشم‌اندازهای انسان شناسی مطالعه می‌کند.

از سال ۱۳۹۳ روز 13 شهریور توسط شورای فرهنگ عمومی کشور به‌عنوان روز مردم شناسی نام‌گذاری شده و در تقویم رسمی کشور به ثبت رسیده است. به‌همین مناسبت در این گزارش، به بررسی مقالات فارسی با موضوع مردم شناسی در حوزه‌های موضوعی مختلف خواهیم پرداخت.

 

معرفی مقالات پربازدید علمی با موضوع مردم شناسی

جدول 1، مقالات فارسی با موضوع مردم شناسی که بیشترین بازدید را داشته‌اند، نشان می‌دهد.

براین اساس مقالات «تحلیل قاپ بازی به عنوان قدیمی ترین و پراستمرارترین بازی در ایران بر اساس داده های باستان شناسی و مردم شناسی»، «موسیقی و فرهنگ ترکمن» و «خانواده و خویشاوندی در گذر زمان» به‌ترتیب پربازدیدترین مقالات فارسی با موضوع مردم شناسی هستند.

مقاله‌ی «تحلیل قاپ بازی به عنوان قدیمی ترین و پراستمرارترین بازی در ایران بر اساس داده های باستان شناسی و مردم شناسی» در سال 1393 توسط اکبر فرج‌پور، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و با استفاده از مدارک دست اول باستان‌شناسی و مردم‌شناسی، سیر تحول قاپ بازی را از آغاز استقرار در روستاها تا به امروز در خاور نزدیک با تأکید بر ایران مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. در انتها، این مقاله به این نتیجه رسیده که تا دوره پهلوی دوم قاپ بازی از سالم‌ترین بازی‌های کودکانه بوده است.

 

جدول 1. مقالات فارسی پربازدید با موضوع مردم شناسی

 

کلمات کلیدی مقالات فارسی با موضوع مردم شناسی

کلمات کلیدی عصاره هر مقاله است و نویسنده موضوعات مقاله خود را در کلمات کلیدی نشان می‌دهد.

شکل 1، کلمات کلیدی به‌کار رفته در مقالات فارسی با موضوع مردم شناسی را نشان می‌دهد.

براین اساس «مردم شناسی»، «موسیقی»، «باستان شناسی» و «مردم شناسی فرهنگی» پربسامدترین کلمات کلیدی در مقالات فارسی با موضوع مردم شناسی هستند.

شکل 1. کلمات کلیدی به‌کار رفته در مقالات فارسی با موضوع مردم شناسی

 

منبع:

پورفرج، اکبر. (1393). تحلیل قاپ بازی به عنوان قدیمی ترین و پراستمرارترین بازی در ایران بر اساس داده های باستان شناسی و مردم شناسی. مجله انسان شناسی (نامه انسان شناسی)، 12(20)، 31-60. SID. https://sid.ir/paper/66392/fa

*************************

پیوست 1. 

  • تحلیل قاپ بازی به عنوان قدیمی ترین و پراستمرارترین بازی در ایران بر اساس داده های باستان شناسی و مردم شناسی
  • موسیقی و فرهنگ ترکمن
  • خانواده و خویشاوندی در گذر زمان
  • ساختار اسطوره و زبان، ساختار خویشاوندی و زبان در مردم شناسی ساختاری کلود لوی استروس
  • زبانشناسی و قوم نگاری ارتباط