روز بهورز و بازخوانی مقالات مرتبط با آن در SID

۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۱:۲۸ کد : ۶۲۰۸۰ پژوهشی انتشار دانش
براساس گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، پربازدیدترین مقالات علمی با موضوع بهورز معرفی شدند.
روز بهورز و بازخوانی مقالات مرتبط با آن در SID

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی SID، پربازدیدترین مقالات علمی نمایه شده در این پایگاه با موضوع بهورز براساس میزان بازدید مخاطبان مشخص و معرفی شدند.

 

بهورز کیست؟

بهورز کارمندی از وزارت بهداشت در روستا است که در خانه بهداشت فعالیت می‌کند. براساس جمعیت روستا در هر خانه بهداشت یک یا چند بهورز فعالیت می‌کنند.
هدف از تخصیص روز بهورز، کمک رسانی بیشتر به بیماران روستایی در  جهت تحقق فقرزدایی از روستاها است. وزارت بهداشت به تأسیس خانه‌هایی به‌نام خانه بهداشت اقدام کرد و برای تأمین کادر متخصصان خانه‌های سلامت، افرادی را با نام بهورز به آنجا فرستاد. از اهداف بهورزان می‌توان به کاهش نرخ مرگ و میر در روستاها، واکسیانسیون کودکان و بزرگسالان، آموزش به مادران و غیره نام برد.

روز دوازدهم شهریور ماه از سال 1363 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان روز ملی بهورز نام‌گذاری شده است. به‌همین مناسبت در این گزارش، به بررسی مقالات فارسی با موضوع بهورز در حوزه‌های موضوعی مختلف خواهیم پرداخت.

 

معرفی مقالات پربازدید علمی با موضوع بهورز

جدول 1، مقالات فارسی با موضوع بهورز که بیشترین بازدید را داشته‌اند، نشان می‌دهد.
براین اساس مقالات «نیازسنجی آموزشی بهورزان شاغل در خانه های بهداشت شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان»، «مرگ ناشی از مسمومیت حاد با سم استریکنین در خودکشی یک بهورز خانه بهداشت: گزارش موردی» و «مقایسه جنسیتی انگیزه ها و رضایت شغلی بهورزان ایران» به‌ترتیب پربازدیدترین مقالات فارسی با موضوع بهورز هستند.

مقاله‌ی «نیازسنجی آموزشی بهورزان شاغل در خانه های بهداشت شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان» با همکاری پنج محقق در سال 1389 نگارش شده و در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی منتشر شده است. این مقاله به بررسی و شناخت پیش نیازهای آموزشی یک سیستم آموزشی برای اثربخشی نیروهای ماهر و متخصص پرداخته است. جامعه این پژوهش 1621 نفر از بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت، مدیران و مربیان مراکز استان اصفهان بودند. این مقاله به این نتیجه رسیده که بیشترین اولویت نیاز آموزش از دیدگاه جامعه مطالعه شده به‌ترتیب مربوط به آموزش سلامت و مهارت‌های زندگی، بیماری‌های غیرواگیر، بیماریهای واگیر، تغذیه و دارو، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و بهداشت دهان و دندان هستند.

جدول 1. مقالات فارسی پربازدید با موضوع بهورز

 

کلمات کلیدی مقالات فارسی با موضوع بهورز

کلمات کلیدی عصاره هر مقاله است و نویسنده موضوعات مقاله خود را در کلمات کلیدی نشان می‌دهد.

شکل 1، کلمات کلیدی به‌کار رفته در مقالات فارسی با موضوع بهورز را نشان می‌دهد.
براین اساس «آگاهی»، «آموزش» و «نگرش» مهم‌ترین موضوع در مقالات مرتبط با بهورز هستند.
هر سه کلمه کلیدی بر اهمیت آموزش به بهورزان تأکید دارند.

شکل 1. کلمات کلیدی به‌کار رفته در مقالات فارسی با موضوع بهورز

*************************

پیوست 1.

* نیازسنجی آموزشی بهورزان شاغل در خانه های بهداشت شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان

* مرگ ناشی از مسمومیت حاد با سم استریکنین در خودکشی یک بهورز خانه بهداشت: گزارش موردی

* مقایسه جنسیتی انگیزه ها و رضایت شغلی بهورزان ایران

* ارزیابی عملکرد بهورزان و رابطین داوطلب بهداشتی در ارایه خدمات بهداشت روان در شبکه مراقبت های بهداشتی اولیه شهرستان بروجن - استان چهارمحال و بختیاری

* بررسی زمان سنجی و کارسنجی فعالیت های بهورزان خانه های بهداشت در سال 1397