حضور رییس و هیات همراه دانشگاه بصره عراق در جهاددانشگاهی

۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰

صبح سه شنبه 26 شهریور ماه 1398 رییس و هیات هماره دانشگاه بصره عراق با حضور در جهاددانشگاهی از دستاورد های این نهاد بازدید کردند.