سفر یک روزه دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی به اهواز و نشست با احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و سیدعبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران

۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳
یک شنبه 24 شهریور ماه 1398 دکتر حمیدرضا طیبی در سفر یک‌روزه به اهواز، در نشست با احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و سیدعبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با تشریح توانمندی‌های جهاددانشگاهی در زمینه تدوین دانش فنی و ساخت قطعات مورد نیاز صنعت نفت، بر آمادگی این نهاد جهت انجام پروژه‌های جدید، تاکید کرد.