امضای تفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشی جهاددانشگاهی و سازمان اقتصادی کوثر

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴

صبح روز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه 1398  تفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشی جهاددانشگاهی و سازمان اقتصادی کوثر به امضا رسید .