بازدید دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی از نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱

عصر چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی از بیست و چهارمین نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی در محل نمایشگاه های دائمی تهران بازدید کرد .