رونمایی از سامانه فن یوز

۰۲ بهمن ۱۳۹۷ ۶

دوشنبه 3 دی ماه 1397 همزمان با افتتاحیه ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی ضمن بازدید از غرفه های جهاددانشگاهی در این نمایشگاه ، از سامانه فن یوز رونمایی کرد .